خلاصه ای از شانلی


اندیشه ها، رفتار و گفتار مردم تابعی از میزان شناخت و آگاهی آنها از مسایل پیرامون است.
رسانه‌ها تاثیر به‌سزایی در افزایش این آگاهی و شناخت در موضوعات مختلف و همچنین تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های دولت ها دارند و به همین دلیل انتظار مردم از رسانه ها ایفای رسالت اقناع و اغنای افکار عمومی در ابعاد مختلف است.
به یک معنی رسانه برای تعالی و اصلاح افکار عمومی رسالتی انسانی و تاریخی دارد.
شانلی تبریز عضوی از جامعه رسانه ای کشور است که درصدد تحقق این رسالت بر پایه حکمت و عقلانیت می باشد.
مشی اصلی شانلی تبریز بر اصول زیر استوار است:
- ایفای رسالت رسانه ای بر پایه حکمت و عقلانیت در چهارچوب قانون
- تمرکز و تاکید بر استقلال رای رسانه ای
- انتشار آخرین اخبار، اطلاعات و گزارش‌ها در تمامی موضوعات
- ارائه تحلیل‌ها و دیدگاه های جامع الاطراف پیرامون وقایع جاری و پرهیز از افراط و تفریط
- سرعت و دقت در انتشار اخبار
- رعایت شان مخاطبان و حفظ اعتماد ایشان