می 22, 2019
شانلی تبریز

صادرات، موتور محرکه رونق تولید

نامگذاری سال ۹۸ به رونق تولید، حکایت از تدبیر و دوراندیشی رهبر معظم انقلاب در پرهیز از وابستگی های اقتصادی به قدرتهای غربی دارد. متاسفانه بخش […]
می 22, 2019
شانلی تبریز

راهبرد مطلوب ایران؛شبیه سازی مدل چینی در غرب آسیا

غ تحقق شعار رونق تولید در سال جدید تنها با اقدام عملگرایانه در عرصه اقتصادی کشور و سیاست گذاری و برنامه ریزی عملیاتی مقدور است. عرصه […]
می 15, 2019
شانلی تبریز

حریم خصوصی معنی خود را از دست داده

افرادی که نگران حریم شخصی هستند، معمولاً می‌کوشند در فضای مجازی «مراقب» باشند. این افراد سمت شبکه‌های اجتماعی نمی‌روند یا، اگر بروند، محتاطانه مطلب پست می‌کنند. […]